Pokoje Gościnne Swornegacie
Strona główna
Oferta
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Regulamin
Regulamin
 1. Doba pobytu zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu. Ewentualne zmiany godzin winny być każdorazowo uzgodnione z właścicielami.
 2. Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt w dniu przyjazdu.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacony zadatek.
 4. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00 rano.
 6. W przypadku powstania szkody w pokoju lub na terenie posesji z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. (Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoi i posesji, jak również ich utratę).
 7. Gość powienien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju lub na terenie posesji.
 8. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty opłata wynosi 25 zł.
 9. Opłaty za zamówiony, a nie wykorzystany posiłek nie zwraca się.
 10. Niestrzeżony parking dla naszych gości jest bezpłatny.
 11. Właściciele posesji nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach, jak i na terenie posesji.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo P.Poż. zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu pokoju (w szczególności suszarek do grzybów).
 13. Prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad BHP oraz P.Poż.
 14. Prosimy nie dokarmiać psa oraz ryb w oczku wodnym.


Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnego pobytu.

Z poważaniem,

Małgorzata i Wacław Michalewscy